TOWARDS WHOLE / Vijf-zintuiglijke & Multi-zintuiglijke mensen – Lepaar

Towards Whole – Five-Vijf-zintuiglijke & Multisensorische Mensen

Uittreksel van THE SEAT OF THE SOUL, door Gary Zukav:

Ons huidige begrip van de evolutie vloeit voort uit het feit dat we tot nu toe geëvolueerd zijn door onze fysieke realiteit te verkennen met onze vijf zintuigen. Dit heeft ons in staat gesteld om de basisprincipes van het universum op een concrete manier te zien. We zien door onze vijf zintuigen dat elke actie een oorzaak heeft die een effect heeft, en dat elk effect een oorzaak heeft. We zien de resultaten van onze intenties. 

 

Wanneer de fysieke omgeving alleen gezien wordt vanuit het vijf zintuiglijke gezichtspunt, dan blijkt fysieke overleving het fundamentele criterium van de evolutie te zijn, omdat er geen andere vorm van evolutie waarneembaar is. Het is vanuit dit gezichtspunt dat “survival of the fittest” synoniem lijkt te zijn met evolutie, en fysieke dominantie lijkt geavanceerde evolutie te karakteriseren.

Wanneer de perceptie van de fysieke wereld beperkt is tot de vijf-zintuiglijke modaliteit, wordt de basis van het leven in de fysieke arena angst.

De macht om de omgeving te controleren, en die binnen de omgeving, lijkt essentieel te zijn. De macht om de omgeving te controleren, en die binnen de omgeving, is de macht over wat kan worden gevoeld, geroken, geproefd, gehoord of gezien. Dit soort macht is externe macht.

Al onze instellingen – sociaal, economisch en politiek – weerspiegelen ons begrip van macht die van buitenaf komt.

Add Any content here
  • Vanuit het perspectief van de vijf-zintuiglijke mens zijn we alleen in een universum dat fysiek is. Vanuit het perspectief van de multisensoriële mens zijn we nooit alleen, en het universum is levend, bewust, intelligent en medelevend.
  • Vanuit de perceptie van de vijf-zintuiglijke mens is de fysieke wereld een onberekenbaar gegeven waarin we ons onberekenbaar bevinden en we streven ernaar om het te domineren zodat we kunnen overleven.
  • Vanuit de perceptie van de multisensoriële mens is de fysieke wereld een leeromgeving die gezamenlijk wordt gecreëerd door de zielen die haar delen, en alles wat zich daarbinnen afspeelt staat ten dienste van hun leerproces.


De beslissingen die je neemt en de acties die je op Aarde onderneemt zijn de middelen waarmee je evolueert. Op elk moment kies je de intenties die je ervaringen zullen vormen en die dingen waarop je je aandacht zal richten.

Deze keuzes hebben invloed op je evolutieproces. Als je onbewust kiest, zul je onbewust evolueren. Als je bewust kiest, zul je bewust evolueren.

De angstige, gewelddadige emoties die het menselijk bestaan zijn gaan kenmerken, kunnen alleen door de persoonlijkheid worden ervaren. Alleen de persoonlijkheid kan boosheid, angst, haat, wraak, verdriet, schaamte, cynisme, onverschilligheid en eenzaamheid voelen.

De persoonlijkheid kan ook liefdevol, mededogend en wijs zijn in haar relaties met anderen, maar liefde, mededogen en wijsheid komen niet van de persoonlijkheid. Het zijn ervaringen van de ziel.

Een persoonlijkheid die zich beperkt tot de waarneming van de vijf zintuigen is zich niet bewust van de ziel en kan daarom de invloeden van de ziel niet herkennen. Naarmate een persoonlijkheid multizintuiglijk wordt, worden haar intuïties – haar voorgevoelens en subtiele gevoelens – belangrijk voor haar.

Wanneer de persoonlijkheid de energie van de ziel ten volle gaat dienen, is dat authentieke empowerment. Dit is het doel van het evolutionaire proces waarin we betrokken zijn, en de reden van ons bestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *